Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Việc kinh doanh của thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các ghi chép hàng tồn kho hàng ngày giúp nhanh chóng phát hiện sự tổn hao vật tư và sản phẩm bán lẻ do:
  • 02Thu nhập bạn kiếm được trừ đi tất cả các khoản chi phí được gọi là:
  • 03Một lá thư gửi đến người phỏng vấn (người chủ) thẩm mỹ viện nói với họ tại sao bạn thích làm việc trong thẩm mỹ viện của họ, mô tả ngắn gọn các năng lực của bạn và yêu cầu một cuộc phỏng vấn được gọi là:
  • 04Phép xã giao qua điện thoại thích hợp gồm:
  • 05Một bất lợi của cá thẩm mỹ viện, dịch vụ toàn diện đối với các kỹ thuật viên làm móng là:
  • 06Ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng tiềm năng có về bạn xuất phát từ tất cả những điều sau đây ngoại trừ:
  • 07Để kết thúc dịch vụ của bạn, hãy luôn hỏi khách hàng xem họ:
  • 08Các ghi chép sổ sách giúp so sánh việc sử dụng các vật tư với các dịch vụ được gọi là:

Email      Yahoo      Print