Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Vi khuẩn và các tác nhân lây nhiễm khác

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Vi khuẩn gây bệnh (Desease-causing bacteria) được gọi là:
  • 02Tên thông dụng của căn bệnh gây ra bởi vi khuẩn giang mai là:
  • 03Kỹ thuật viên làm móng mang một bệnh lây phổ biến nên:
  • 04Vi khuẩn gây bệnh cũng được gọi là:
  • 05Khuẩn que là vi khuẩn phổ biến nhất gây các bệnh như uốn ván, lao, và:
  • 06Vi khuẩn sinh sôi nảy nở rất nhanh. Một tế bào vi khuẩn đơn có thể sinh sản thành 16 triệu chỉ trong:
  • 07Các khách hàng thích thú trong việc tìm hiểu:
  • 08Vi khuẩn không gây bệnh là thành phần chủ yếu của tất cả các loại vi khuẩn, nó chiếm khoảng:

Email      Yahoo      Print