Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Vi khuẩn và các tác nhân lây nhiễm khác

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các tác nhân góp phần vào việc lây lan các bệnh truyền nhiễm:
  • 02Khuẩn que là vi khuẩn phổ biến nhất gây các bệnh như uốn ván, lao, và:
  • 03CDC có nghĩa là:
  • 04Các vắc xin được cung cấp để tạo ra một cách nhân tạo:
  • 05Sau khi cơ thể kháng lại được một bệnh, máu chứa:
  • 06Kỹ thuật viên làm móng mang một bệnh lây phổ biến nên:
  • 07Vi khuẩn gây bệnh (Desease-causing bacteria) được gọi là:
  • 08Các vi khuẩn và khuẩn gây bệnh sinh sản nhanh chóng trên:

Email      Yahoo      Print