Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Phong cách sáng tạo

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi cọ lướt trên bề mặt của chất gắn kín nhưng không bao giờ tiếp xúc vào bề mặt, việc này gọi là:
  • 02Các màu nguyên thủy không thể đạt được bằng cách trộn bấy kỳ các màu khác với nhau được biết như:
  • 03Màu sơ cấp bao gồm tất cả ngoại trừ:
  • 04Màu thứ cấp bao gồm tất cả ngoại trừ:
  • 05Các màu nằm đối xứng nhau trong bảng màu là:
  • 06Màu nâu xám nhạt được tạo ra từ việc trộn các phần bằng nhay của tất cả:
  • 07Khi cá màu bổ sung bị cái nọ chồng lên cái kia thì chúng:
  • 08Màu tương đồng là:

Email      Yahoo      Print