Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Phong cách sáng tạo

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các màu nằm đối xứng nhau trong bảng màu là:
  • 02Màu nâu xám nhạt được tạo ra từ việc trộn các phần bằng nhay của tất cả:
  • 03Khi cá màu bổ sung bị cái nọ chồng lên cái kia thì chúng:
  • 04Tất cả các màu được trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ bằng nhau trong điều kiện không ánh sáng tạo ra màu:
  • 05Màu trắng không được xem là một màu mà nó được định nghĩa như:
  • 06Màu tương đồng là:
  • 07Khi gắn đá quý bạn nên thực hiện chấm nhẹ (quét nhẹ) nước sơn phủ ngoài hoặc chất gắn kín nghệ thuật móng lên:
  • 08Khi gắn lá kim loại, bạn phải sơn móng đầu tiên và để nó:

Email      Yahoo      Print