Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Phong cách sáng tạo

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Ba loại nhát cọ căn bản bao gồm tất cả ngoại trừ:
  • 02Màu sơ cấp bao gồm tất cả ngoại trừ:
  • 03Vẽ móng tự do cũng được xem như là:
  • 04Cách trưng bày các móng của bạn sẽ:
  • 05Việc định hướng trước khi gắn mọt vài loại móng nghệ thuật, nước sơn nên:
  • 06Khi thực hiện nghệ thuật móng bạn nên:
  • 07Cây cọ thông dụng và đa năng nhất là:
  • 08Màu thứ cấp bao gồm tất cả ngoại trừ:

Email      Yahoo      Print