Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Phong cách sáng tạo

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cây cọ thông dụng và đa năng nhất là:
  • 02Ba loại nhát cọ căn bản bao gồm tất cả ngoại trừ:
  • 03Khi gắn lá kim loại, bạn phải sơn móng đầu tiên và để nó:
  • 04Cây cọ tạo đốm (spotter brush) cũng được biết như:
  • 05Dịch vụ thẩm mỹ viện phổ biến tạo ra một vẻ bề ngoài sạch sẽ và tự nhiên mang lại lớp lót tốt cho nghệ thuật móng là:
  • 06Các màu nằm đối xứng nhau trong bảng màu là:
  • 07Khi gắn đá quý bạn nên thực hiện chấm nhẹ (quét nhẹ) nước sơn phủ ngoài hoặc chất gắn kín nghệ thuật móng lên:
  • 08Để gắn kín tác phẩm nghệ thuật bạn nên:

Email      Yahoo      Print