Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Phép trị liệu bằng hương liệu

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bạn nên thử nghiệm cục bộ (patch test) trước khi dùng dầu:
  • 02Loại dầu giống như chất nhờn của cơ thể là:
  • 03Trong bàn chân thực sự có nhiều hơn:
  • 04Vào mùa xuân và mùa hè bạn nên sử dụng:
  • 05Tinh dầu dùng trong các dịch vụ thẩm mỹ nên được mua từ:
  • 06Nếu một phụ nữ đang mang thai, bạn không nên sử dụng:
  • 07Nghĩa đen của phép trị liệu bằng hương liệu là:
  • 08Các loại dầu được chiết xuất bằng nhiều hình thức trưng cất khác nhau từ các nguồn thực vật với nhiều phần của một thực vật được biệt như:

Email      Yahoo      Print