Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Móng và các rối loạn của nó

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thân móng và lòng móng được neo vào xương nằm dưới bởi:
  • 02Các nếp gấp trong da tạo nên rãnh móng được biết như là:
  • 03Hình dạng và độ dày của móng được xác định bởi:
  • 04Thân móng trên được gắn vào một lớp mô gọi là:
  • 05Hợp chất chính tạo nên thân móng trên là protein dạng sợi gọi là:
  • 06Rối loạn móng là tình trạng gây ra bởi:
  • 07Một kỹ thuật viên móng không bao giờ nên thực hiện dịch vụ trên khách hàng nếu như có những bằng chứng của:
  • 08Các vẫn đề về lòng móng thường gắn với:

Email      Yahoo      Print