Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Làm vệ sinh và tẩy uế các mùi giũa

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bạn có thể thực hiện phù hợp với khách hàng một dịch vụ chăm sóc bàn tay và móng tay để giải quyết các vấn đề cá nhân nếu bạn:
  • 02Các quy định về vệ sinh được thiết lập và thực thi nhằm:
  • 03Để làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn gây bệnh trên một bề mặt là:
  • 04Các chất diệt khuẩn giúp tránh:
  • 05Các dụng cụ sẽ bị nhiễm bẩn dung dịch khử trùng nếu như chúng:
  • 06Việc nhấn chìm một dụng cụ vào chất tẩy uế được gọi là:
  • 07Dung dịch vẩn đục trong một hộp tẩy uế thể hiện:
  • 08Chất tẩy uế được dùng phổ biến nhất trong thẩm mỹ viện là:

Email      Yahoo      Print