Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Làm vệ sinh và tẩy uế các mùi giũa

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tất cả các thứ sau tác động tới sức khỏe móng ngoại trừ:
  • 02Sau khi tẩy uế các mặt quầy, bạn nên:
  • 03Tờ Dữ liệu An toàn Vật liệu cung cấp tất cả những thứ sau đây ngoại trừ:
  • 04Trước khi tiếp xúc các dụng cụ đã vệ sinh, bàn tay của kỹ thuật viên cần được làm sạch với:
  • 05Các dụng cụ sẽ bị nhiễm bẩn dung dịch khử trùng nếu như chúng:
  • 06Để làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn gây bệnh trên một bề mặt là:
  • 07Nếu không may bạn cắt vào tay của khách hàng với một cây giũa, bạn nên:
  • 08Việc rót chất tẩy uế vào tay của bạn có thể:

Email      Yahoo      Print