Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Làm vệ sinh và tẩy uế các mùi giũa

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cất giữ các sản phẩm chuyên nghiệp:
  • 02Việc tẩy uế không diệt được:
  • 03Các chất tẩy uế đắt nhất là:
  • 04Khi sử dụng một chai xịt đối với các chất khử trùng, bạn nên mang:
  • 05Chất tẩy uế không nên tiếp xúc với:
  • 06Vệ sinh toàn bộ bao gồm tất cả các thứ sau ngoại trừ:
  • 07Các “Thiết bị vô trùng” hạt không nên sử dụng bởi vì:
  • 08Các quy định về vệ sinh được thiết lập và thực thi nhằm:

Email      Yahoo      Print