Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Làm vệ sinh và tẩy uế các mùi giũa

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các vật dụng dùng một lần được hủy bỏ sau khi sử dụng:
  • 02Nếu không may bạn cắt vào tay của khách hàng với một cây giũa, bạn nên:
  • 03Khi trộn hoặc sử dụng các sản phẩm thẩm mỹ viện, bạn nên:
  • 04Để làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn gây bệnh trên một bề mặt là:
  • 05Chất tẩy uế không nên tiếp xúc với:
  • 06Chất tẩy uế được dùng phổ biến nhất trong thẩm mỹ viện là:
  • 07Các chất tẩy uế đắt nhất là:
  • 08Cồn mất tác dụng tẩy uế khi hòa tan dưới:

Email      Yahoo      Print