Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hóa học sản phẩm móng giản đơn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các móng giả lưu hóa bằng đèn nói chung dùng:
  • 02Bệnh da phổ biến nhất đối với kỹ thuật viên về móng là:
  • 03Các khách hàng nhạy cảm thường bộc lộ các triệu chứng dị ứng sau khi phơi nhiễm lập lại:
  • 04Bạn luôn phải để một khoảng trống giữa da và sản phẩm:
  • 05Tia U.V (tia cực tím) các bóng duy trì màu xanh nhiều năm nhưng mất hiệu quả sau:
  • 06Các phản ứng dị ứng gây ra bởi các nguyên nhân sau ngoại trừ:
  • 07Tỷ lệ các kỹ thuật viên bị các rối loạn da trên tay của họ nhiều hơn:
  • 08Khi da bị hư hại bởi các chất kích thích, hệ miễn dịch phóng thích:

Email      Yahoo      Print