Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hóa học sản phẩm móng giản đơn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi thực hiện chăm sóc bàn và móng tay cơ bản, chất tẩy nước sơn axêtôn được xem như là:
  • 02Tia U.V (tia cực tím) các bóng duy trì màu xanh nhiều năm nhưng mất hiệu quả sau:
  • 03Các chuỗi phân tử khổng lồ gọi là:
  • 04Khi da bị hư hại bởi các chất kích thích, hệ miễn dịch phóng thích:
  • 05Một hóa chất khiên shai bề mặt dính vào nhau là:
  • 06Khi nước biến thành nước đá, đó là:
  • 07Gắn kết là tốt nhất khi thân móng trên:
  • 08Một chất hóa học hòa tan một chất khác được gọi là:

Email      Yahoo      Print