Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Hình ảnh chuyên nghiệp của bạn

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để có một vẻ bề ngoài chuyện nghiệp bạn nên sạch sẽ và tươm tất bằng cách tắm rửa, sử dụng chất khủ mùi:
  • 02Thái độ của bạn đối với khách hàng nên luôn là?
  • 03Khi cuộc hẹn của bạn diễn ra trễ một chút, khi khách hàng đến nên?
  • 04Bạn có một khách hàng luôn sẵn sàng thử bất cứ thứ gì bạn gợi ý. Trong kỳ hẹn kế tiếp của cô ta bạn nên cung cấp cho tô ta:
  • 05Khi bạn và các đồng sự của bạn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp thẩm mỹ viện của bạn trở nên:
  • 06Bạn nên là một mẫu người chỉnh chu (ăn mặc chỉnh tề) bởi vì bạn:
  • 07Các vấn đề cá nhân nên luôn được:
  • 08Cách thức bạn ứng xử với những người khách khi làm việc  trong thẩm mỹ viện được gọi là?

Email      Yahoo      Print