Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giũa điện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01AEFM được thành lập để xây dựng các tiêu chuẩn về giũa điện vào năm:
  • 02Mũi khoan luôn đặt lên móng:
  • 03Để chuẩn bị móng thật và làm mất đi vẻ sáng bóng, người ta đề nghị sử dụng:
  • 04Giũa điện được sử dụng để tiết kiệm thời gian và:
  • 05Nếu một mũi khoan quay ở mức 5000RPM, điều đó có nghia là đang khoan vào móng:
  • 06Áp lực gây nên cọ sát và cọ sát gây nên:
  • 07Nếu giũa điện khiến cho khách hàng của bạn khó chịu, bạn nên:
  • 08Các nguyên nhân do nhiệt có thể bắt nguồn từ:

Email      Yahoo      Print