Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giũa điện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Máy được sử dụng thường xuyên nhất trong công nghệ móng là:
  • 02RPM thay thế cho:
  • 03Nếu một mũi khoan quay ở mức 5000RPM, điều đó có nghia là đang khoan vào móng:
  • 04Kỹ thuật viên móng bình thường dùng máy ở mức:
  • 05Lực kháng của khoan điện khi đầu mũi khoan xoay gọi là:
  • 06Mũi khoan luôn đặt lên móng:
  • 07Các gờ được tạo ra khi sử dụng mũi khoan theo một góc sai tại khu vực da quanh móng được gọi là:
  • 08Để chuẩn bị móng thật và làm mất đi vẻ sáng bóng, người ta đề nghị sử dụng:

Email      Yahoo      Print