Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giũa điện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các cách thường gây ra tổn hại cho móng là bởi các vòng rãnh móng do giũa và:
  • 02Nhiệt được gây ra bởi:
  • 03Máy được sử dụng thường xuyên nhất trong công nghệ móng là:
  • 04Giũa điện được sử dụng để tiết kiệm thời gian và:
  • 05RPM thay thế cho:
  • 06Nếu một mũi khoan quay ở mức 5000RPM, điều đó có nghia là đang khoan vào móng:
  • 07Kỹ thuật viên móng bình thường dùng máy ở mức:
  • 08Lực kháng của khoan điện khi đầu mũi khoan xoay gọi là:

Email      Yahoo      Print