Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giũa điện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để chuẩn bị móng thật và làm mất đi vẻ sáng bóng, người ta đề nghị sử dụng:
  • 02Giũa điện được sử dụng để tiết kiệm thời gian và:
  • 03RPM thay thế cho:
  • 04Nếu một mũi khoan quay ở mức 5000RPM, điều đó có nghia là đang khoan vào móng:
  • 05Kỹ thuật viên móng bình thường dùng máy ở mức:
  • 06Lực kháng của khoan điện khi đầu mũi khoan xoay gọi là:
  • 07Một mũi khoan hoàn toàn cân bằng được gọi là:
  • 08Khi sử dụng máy khoan điện, bạn nên:

Email      Yahoo      Print