Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giải phẫu học và sinh lí học

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Dịch cơ thể giúp  bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn có hại và nhiễm trùng thông qua các tế bào màu trắng (bạch cầu) là:
  • 02Ngành nghiên cứu về cấu trúc cơ thể  và cái gì cấu thành nên cơ thế được gọi là:
  • 03Ngành nghiên cứu về các cá thể cấu trúc đơn lẻ nhỏ của cơ thể như tóc, các móng, các tuyến mồ hôi và các tuyến nhờn là:
  • 04Một sự hiểu biết về cấu trúc cơ thể sẽ khiến bạn thành thạo hơn trong khi tiến hành:
  • 05Đơn vị cơ bản của tất cả các sinh vật là:
  • 06Chất nguyên sinh của tế bào bao gồm tất cả các chất sau ngoại trừ:
  • 07Các tế bào sinh sản theo một quá trình gọi là:
  • 08Quá trình hóa học mà bằng cách đó các tế bào của cơ thể được nuôi dưỡng gọi là:

Email      Yahoo      Print