Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giải phẫu học và sinh lí học

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các tế bào sinh sản theo một quá trình gọi là:
  • 02Việc duy trì ổn định bên trong thông thường của cơ thể được gọi là:
  • 03Nền tảng vật lý của cơ thể là:
  • 04Các xương được nối bởi … cử động được và bất động.
  • 05Xương duy nhất trong cơ thể không cứng tuyệt đối là:
  • 06Xương là một mô liên kết cứng gồm các tế bào xương gọi là:
  • 07Các dải mô xơ nâng đỡ các khớp được gọi là:
  • 08Mắt cá và cổ tay là:

Email      Yahoo      Print