Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Giải phẫu học và sinh lí học

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các cơ mặt tay và chân là:
  • 02Các cơ trơn thực hiện chức năng một cách  tự động và được xếp vào loại:
  • 03Mô cơ có thể được kích thích bởi tất cả các phương pháp sau ngoại trừ:
  • 04Cơ xoay bàn tay vào bên trong vì thế lòng bàn tay hướng lên là:
  • 05Các cơ kéo các ngón tay vào với nhau gọi là:
  • 06Các phân chia sau đây là các khu của hệ thần kinh ngoại trừ:
  • 07Các chuyển động của cơ thể được kiểm soát bởi:
  • 08Khu giao cảm của hệ thần kinh tự động được kích hoạt trong những lúc:

Email      Yahoo      Print