Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Da và các rối loạn của nó

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khả năng da khỏe mạnh để nhận lại hình dạng của nó ngay sau khi bị kéo xa khỏi xương gọi là:
  • 02Da thực hiện các công việc này cho cơ thể ngoại trừ:
  • 03Lớp ngoài của da được gọi là:
  • 04Lớp sâu nhất của da được gọi là:
  • 05Tầng thượng bì không chứa:
  • 06Tầng da này được tạo nên bởi các tế bào biểu mô chết mà nó trở nên bị sừng (keratin) hóa:
  • 07Tầng biểu bì nhỏ được tạo nên bởi các tế bào trong là:
  • 08Các tế bào giống như hạt nhỏ trên tầng biểu bì được gọi là:

Email      Yahoo      Print