Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Da và các rối loạn của nó

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các sự nhiễm nấm của da có thể gây ra bởi:
  • 02“Khối u” da phổ biến nhất là:
  • 03Da thực hiện các công việc này cho cơ thể ngoại trừ:
  • 04Lớp ngoài của da được gọi là:
  • 05Tầng thượng bì không chứa:
  • 06Tầng biểu bì nhỏ được tạo nên bởi các tế bào trong là:
  • 07Các tế bào giống như hạt nhỏ trên tầng biểu bì được gọi là:
  • 08Các mạch máu và các dây thần kinh được tìm thấy trong:

Email      Yahoo      Print