Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Da và các rối loạn của nó

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các tế bào giống như hạt nhỏ trên tầng biểu bì được gọi là:
  • 02Hắc sắc tố (melanin) được tìm thấy trên tầng biểu bì gọi là:
  • 03Các mạch máu và các dây thần kinh được tìm thấy trong:
  • 04Mô mỡ tìm thấy trong lớp mô mỡ dưới da của tầng trung bì được gọi là:
  • 05Các cơ dựng long có thể gây ra:
  • 06Các đầu dây thần kinh cảm giác nhiều nhất trong:
  • 07Tên thông dụng của các tuyến mồ hôi (sudoriferous) là:
  • 08Một chỗ hở nhỏ trên bề mặt da qua các tuyến mồ hôi bài tiết chất thải là:

Email      Yahoo      Print