Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng tay

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các công cụ được sử dụng trong công nghệ móng được gọi là:
  • 02Bát rửa ngón tay dùng để ngâm các ngón tay của khách hàng trong nước ấm và:
  • 03Thanh giũa giấy, que gỗ cam, bông gòn là các vật dụng:
  • 04Tên thường dùng của cây đẩy bằng thép là:
  • 05Bảo quản một thanh giũa giấy trong bao nhựa không phải là một ý kiến hay bởi vì sự phát triển của:
  • 06Để rút ngắn thời gian giũa đối với các móng dài, bạn nên cắt ngắn chúng bằng:
  • 07Những dụng cụ dùng trong việc chăm sóc bàn và móng tay được sử dụng một lần bao gồm tất cả những thứ sau ngoại trừ:
  • 08Trong khi chăm sóc bàn và móng tay, xa bông diệt khuẩn được pha với nước ấm và sử dụng:

Email      Yahoo      Print