Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng tay

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thanh giũa giấy, que gỗ cam, bông gòn là các vật dụng:
  • 02Tên thường dùng của cây đẩy bằng thép là:
  • 03Mặt nhám của thanh giũa giấy dùng để:
  • 04Giải pháp tốt nhất để giũa móng mềm hay yếu là dùng:
  • 05Để nhấc mẩu da nhỏ quanh móng khỏi móng, bạn nên sử dụng:
  • 06Bảo quản một thanh giũa giấy trong bao nhựa không phải là một ý kiến hay bởi vì sự phát triển của:
  • 07Để tạo thêm độ bóng cho móng trơn nhẵn các gợn sóng bạn nên sử dụng:
  • 08Để rút ngắn thời gian giũa đối với các móng dài, bạn nên cắt ngắn chúng bằng:

Email      Yahoo      Print