Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng tay

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nhiệt độ của sáp thường duy trì ở:
  • 02Dịch vụ mát xa kích thích:
  • 03Dịch vụ mát xa không nên thực hiện cho khách hàng có bất kỳ các điều nào sau đây ngoại trừ:
  • 04Mát xa mạnh các khớp có thể gây đau cho khách hàng có:
  • 05Các dịch vụ chăm sóc bàn và móng tay cùng với tắm thư giãn bao gồm kiến  thức mở rộng về chăm sóc móng cũng như:
  • 06Các kỹ thuật bổ sung có thể gộp trong một dịch vụ chăm sóc bàn và móng với tắm thư giãn có thể là:
  • 07Số lượng loại công cụ dùng trong công nghệ móng là:
  • 08Các công cụ được sử dụng trong công nghệ móng được gọi là:

Email      Yahoo      Print