Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng tay

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Hình dạng móng phổ biến của nam giới là:
  • 02Để tạo thêm độ bóng cho móng trơn nhẵn các gợn sóng bạn nên sử dụng:
  • 03Nhiệt độ của sáp thường duy trì ở:
  • 04Khi tòan bộ thân móng trên đã được sơn, việc này gọi là:
  • 05Cách điều trị bằng sáp paraffin thực hiện bằng cách ủ nhiệt, làm ẩm và:
  • 06Các kỹ thuật bổ sung có thể gộp trong một dịch vụ chăm sóc bàn và móng với tắm thư giãn có thể là:
  • 07Hình dạng móng phổ biến nhất của nữ doanh nhân thường là:
  • 08Là một kỹ thuật viên móng chuyên nghiệp, tất cả các dịch vụ bạn thực hiện gồm ba phần là:

Email      Yahoo      Print