Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng chân

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bạn có thể không thực hiện một dịch vụ chăm sóc bàn và móng chân với bất kì điều kiện nào sau đây ngoại trừ:
  • 02Khi nước bị chảy tràn ra trong dịch vụ chăm sóc bàn và móng chân, cần lau khô nó ngay lập tức để tránh:
  • 03Mục đích của việc ngâm chân trước quy trình chăm sóc bàn và móng chân là:
  • 04Các miếng tách ngón nên được chèn trước bước quy trình này:
  • 05Các móng chân nên được giũa thẳng ngang qua, với các góc:
  • 06Dung môi biểu bì được sử dụng để làm mềm da thừa ra  phía dưới những phần sau của:
  • 07Phần lớn các dịch vụ chăm sóc bàn và móng chân được thực hiện bắt đầu với:
  • 08Để tránh làm vấy bẩn nước sơn, nước sơn ở ngoài cùng nên được tiếp theo bởi:

Email      Yahoo      Print