Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng chân

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Một lợi ích của việc dùng giũa móng kim cương là:
  • 02Để trợ giúp loại bỏ da sần da khô và các chỗ chai sần mọc lên trên bàn chân, sử dụng:
  • 03Việc chuẩn bị mát-xa là để bôi trơn, làm ẩm và:
  • 04Các sản phẩm bổ trợ là những sản phẩm để cải thiện hoặc:
  • 05Việc cắt tỉa, tạo hình dạng và sơn các móng chân cũng như mát xa bàn chân được gọi là:
  • 06Khi thực hiện một cuộc hẹn cho một dịch vụ chăm sóc bàn và móng chân, hãy thông báo với khách hàng nước sơn sẽ không vấy bẩn nếu họ:
  • 07Ghế chăm sóc bàn và móng chân cho khách hàng gồm tất cả những thứ sau ngoại trừ:
  • 08Khi giữ bàn chân trong quá trình dịch vụ chăm sóc bàn và móng chân, bạn nên chắc chắn và:

Email      Yahoo      Print