Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng chân

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để tránh gây buồn cười (làm nhột) bàn chân của khách hàng trong khi mát-xa, sử dụng:
  • 02Để tránh làm vấy bẩn nước sơn, nước sơn ở ngoài cùng nên được tiếp theo bởi:
  • 03Ba hình thức vận động bằng tay được dùng trong mát-xa  trị liệu bao gồm cử động vuốt ve nhẹ tăng cường tuần hoàn máu (effleurage), cử động xoa vuốt và ấn mạnh (petrissage), và:
  • 04Tiếp theo dịch vụ chăm sóc bàn và móng chân, cá bồn, bàn và miếng để chân en được làm vệ sinh với:
  • 05Trước khi thực hiện trên một khách hàng, cá dụng cụ phải được làm vệ sinh trong vòng ít nhất:
  • 06Giữa mỗi lần dịch vụ, bàn của bạn nên được sắp đặt cho việc:
  • 07Khách hàng có bệnh huyết áo cao, tình trạng tim mạch và đột quỵ không nên thực hiện việc mát-xa mà không có sự cho phép của:
  • 08Mát-xa chân bắt đầu với:

Email      Yahoo      Print