Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Chăm sóc bàn và móng chân

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các khách hàng sẽ nhận thấy cử động vuốt ve kích thích tuần hoàn máu (effleurage):
  • 02Để thực hiện cử động khớp cho các ngón chân được dịch chuyển sao cho tạo ra:
  • 03Sự tuần hoàn được tăng cường nhờ vào việc sử dụng của:
  • 04Bạn nên điều tra để xem việc mát-xa có nên được thực hiện không nếu như khách hàng:
  • 05Cử động day là cử động cọ xát đòi hỏi:
  • 06Các loại muối biển giúp:
  • 07Các khách hàng có tuần hoàn máu yếu, mất cảm giác, hay các vấn đề liên quan tới bệnh tiểu đường nên dùng:
  • 08Một lợi ích của việc dùng giũa móng kim cương là:

Email      Yahoo      Print