Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Câu hỏi thi nails tiếng Việt mới nhất phần 1

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong lúc làm móng tay, dụng cụ làm móng nên được giữ trong
  • 02Hóa chất dùng để tiêu diệt vi trùng được gọi là ?
  • 03Vật dụng bị rớt xuống sàn không nên đem dùng lại, trừ khi chúng đã được hoàn toàn
  • 04Những dụng cụ kim loại bén nhọn có thể được sát trùng bằng
  • 05Dung dịch hóa học dùng trong thẩm mỹ viện nên là/được
  • 06Vi trùng được quan sát rõ nhất với sự trợ giúp của
  • 07Dung dịch hóa học dùng để ngăn chận sự phát triển của vi trùng được gọi là
  • 08Những vết bẩn trên móng có thể được tẩy đi bằng ?

Email      Yahoo      Print