Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Câu hỏi thi nails tiếng Việt mới nhất phần 1

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bacilli là vi trùng có dăng
  • 02Một ví dụ của sự nhiễm trùng toàn bộ là
  • 03Vi trùng không gây bệnh là
  • 04Mụt nhọt là một ví dụ của
  • 05Để đạt được hiệu quả vệ sinh, nồng độ của dung dịch Quat thấp nhất là
  • 06Vi trùng được quan sát rõ nhất với sự trợ giúp của
  • 07Để tránh móng chân mọc đâm khóe, không được cắt hoặc giũa
  • 08Kem nên được lấy khỏi lọ chứa bằng

Email      Yahoo      Print