Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Câu hỏi thi nails tiếng Việt mới nhất phần 1

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi tạo dạng móng tay, móng được dũa
  • 02Hóa chất dùng để tiêu diệt vi trùng được gọi là ?
  • 03Trong lúc làm móng tay, dụng cụ làm móng nên được giữ trong
  • 04Vi trùng gây bệnh có rất nhiều ở
  • 05Hờp chat sát trùng có chÙa
  • 06Để cho dụng cụ sát trùng loại ướt có hiệu nghiệm, vật cần được sát trùng phải là/được
  • 07Một tên khác cho athlete's foot là
  • 08Một số loại vi trùng có khả năng di chuyển bằng cách sử dụng

Email      Yahoo      Print