Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng tip

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Chà nhẵn thân móng trên nhằm loại bỏ:
  • 02Để tiệp móng tip giả vào móng thật bạn nên:
  • 03Móng tip nên tiệp vào với móng thật để không có:
  • 04Không bao giờ cắt móng tip bằng kềm bởi vì bạn có thể làm gây tổn hại đến:
  • 05Để đẩy sạch keo bạn nên sử dụng:
  • 06Một móng tip không có lớp phủ lên được coi là:
  • 07Để làm trơn nhẵn móng thật và xóa độ bóng bạn nên sử dụng:
  • 08Móng tip nhân tạo không nên che phủ nhiều hơn thân móng trên thật một tỉ lệ bằng:

Email      Yahoo      Print