Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng tip

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Điểm tiếp xúc cho móng tip giả và thân móng thật được gọi là:
  • 02Chà nhẵn thân móng trên nhằm loại bỏ:
  • 03Móng típ cần được phủ trùm với:
  • 04Móng típ được gắn vào móng thật để giúp cho các móng của khách hàng tăng thêm:
  • 05Để tránh các bọt khí nổi lên trong chất dán, chất dán có thể được bôi lên:
  • 06Các móng tip giả không nên cắt tỉa ngang móng, vì điều này khiến nhựa:
  • 07Thực hiện cắt phần lõm móng tip, phần lõm của móng típ bị:
  • 08Chất dán được bôi lên:

Email      Yahoo      Print