Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng gel

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong khi bảo dưỡng gel, khi giũa gel đã làm cứng và thân móng thật bạn nên giữ cây giũa:
  • 02Móng gel được gỡ bỏ bằng cách ngâm các móng trong thuốc tẩy gel hoặc:
  • 03Để loại bỏ cặn dính trên móng, chất làm sạch thường là loại gốc axeton hoặc:
  • 04Chất gel U.V và thân móng trên gắn kết với nhau:
  • 05Chất gel lưu hóa bằng đèn cần được bảo dưỡng mỗi:
  • 06Toàn bộ bề mặt móng được chà mạnh:
  • 07Các móng gel cần được bảo dưỡng mỗi:
  • 08Mỗi lớp gel đòi hỏi sự phơi sáng dưới:

Email      Yahoo      Print