Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng bọc

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Chất dán được bôi lên tất cả mười móng trên:
  • 02Vải cần được cắt tới:
  • 03Hai lớp chất dán cuối cùng trong một lớp bọc vải được bôi:
  • 04Để làm sạch các đầu nối của dụng cụ dán keo, ngâm trong axeton rồi làm sạch lỗ với:
  • 05Để giới thiệu với khách hàng những kiểu chăm sóc bàn và móng tay mới nhất, bạn nên tổ chức:
  • 06Giới thiệu hàng bán tới khách hàng một bộ đồ nghề thời trang chăm sóc móng với một chứng nhận tặng quà và:
  • 07Các móng bọc vải được bảo dưỡng sau hai tuần với:
  • 08Trong một dịch vụ đắp keo, chất dán được bôi đầu tiên lên:

Email      Yahoo      Print