Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng bọc

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong việc gắn móng bọc giấy, giấy vá cần được gấp nếp:
  • 02Nước sơn được cấu tạo bởi các sợi nhỏ để làm khỏe và giữ lại móng thật là:
  • 03Móng bọc dạng lỏng được gắn vào móng bằng:
  • 04Móng bọc vải được làm bằng tất cả các vật liệu ngoại trừ:
  • 05Sau khi làm trơn nhẵn giấy gắn, phần trên và các đầu móng của móngcần được phủ lên với hai hoặc ba lớp:
  • 06Các móng bọc gồm nhiều miếng vảicó kích cỡ của móng được gắn kết vào:
  • 07Thuốc tẩy nước sơn khiến lớp bọc giấy bị:
  • 08Các quy trình làm móng bọc bắt đầu trên:

Email      Yahoo      Print