Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng bọc

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Móng bọc dạng lỏng được gắn vào móng bằng:
  • 02Các móng bọc gồm nhiều miếng vảicó kích cỡ của móng được gắn kết vào:
  • 03Móng bọc được sử dụng trên các móng thật hoặc móng tip giả để:
  • 04Móng bọc vải được làm bằng tất cả các vật liệu ngoại trừ:
  • 05Khi chất dán được bôi lên lớp bọc lụa, lớp bọc trở nên:
  • 06Lớp bọc lanh phải được phủ trùm lên với nước sơn màu vì nó:
  • 07Thuốc tẩy nước sơn khiến lớp bọc giấy bị:
  • 08Đầu nhọn của dụng cụ bôi chất dán lên móng được gọi là:

Email      Yahoo      Print