Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng Acrylic (móng bột)

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Một quy trình chỉnh sửa viền móng loại bỏ những chỗ chòi ra và thay thể:
  • 02Để tạo viên acrylic, cây cọ lông chồn được nhúng ngập trong:
  • 03Chất lót nên để khô trên các móng cho tới khi nó có màu:
  • 04Cây cọ tốt nhất cho việc đắp móng acrylic được làm từ:
  • 05Việc chạm cọ ướt lên chỗ móng được bôi chất lót trước khi đắp acrylic sẽ làm acrylic:
  • 06Trong một dịch vụ đắp acrylic, viên acrylic đầu tiên dùng để tạo:
  • 07Kính (kiếng) và găng tay (bao tay) an toàn luôn được mang khi sử dụng:
  • 08Các móng bột được sáng tạo bằng cách kết hợp dung dịch acrylic với:

Email      Yahoo      Print