Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Các móng Acrylic (móng bột)

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các móng bột được sáng tạo bằng cách kết hợp dung dịch acrylic với:
  • 02Dung dịch acrylic được biết như:
  • 03Khi lò phản ứng hoàn tất quá trình của mình, nó được gọi là:
  • 04Các chất phụ gia đặc biệt được trộn vào trong dung dịch để:
  • 05Để làm sạch và loại bỏ độ ẩm trên thân móng bạn dùng:
  • 06Chất monomer không sử dụng hết không nên rót lại vào trong hộp đựng ban đầu bởi vì:
  • 07Cây cọ tốt nhất cho việc đắp móng acrylic được làm từ:
  • 08Mẫu móng nên được đặt sao cho nó vừa khít vào đầu móng thật là:

Email      Yahoo      Print