Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra II

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Luôn bắt đầu làm việc với bàn tay của khách hàng mà nó:
  • 02Da bị đỏ và đau nhức được gọi là:
  • 03Hệ lớn nhất trong cơ thể là hệ:
  • 04Các hóa chất từ các sản phẩm móng thâm nhập vào cơ thể bạn theo mọi con đường ngoài trừ:
  • 05Nếu có mủ da hay móng bị:
  • 06Các móng dường như là tấm cứng và khô, tỷ lệ nước chứa của chúng là:
  • 07Mát-xa chân bắt đầu với:
  • 08Bệnh bạch tạng là sự khiếm khuyết bẩm sinh của chất nào trong cơ thể?

Email      Yahoo      Print