Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra II

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Phần cơ hình tam giác dầy, rộng phủ trên vai , nhấc và quay cánh tay được gọi là:
  • 02Cơ xoay bàn tay ra bên ngoài vì thế lòng bàn tay hướng lên trên được gọi là:
  • 03Thu nhập ròng là tiền bạn kiếm được trừ đi tất cả những thứ của bạn:
  • 04Vàng, xanh lá cây và tím là các màu được biết như:
  • 05Các tế bào trong được tìm thấy trong lớp da được gọi là:
  • 06Bản mô tả các dịch vụ và giá cả được gọi là:
  • 07Dấu màu nhạt nổi nhẹ lên trên da được hình thành sau một tổn thương hoặc chỗ xây xước của da đã lành được gọi là:
  • 08Thói quen chào hàng giá giảm với các khách hàng được lựa chọn nên được:

Email      Yahoo      Print