Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra II

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Quay khuỷu tay là một loại:
  • 02Hình bán nguyệt tại gốc của móng được gọi là:
  • 03Các chuyển động vòng tròn của lòng bàn tay trong kỹ thuật mat-xa được biết đến như:
  • 04Một nửa của thân móng trên nên được phủ bởi lớp:
  • 05Các câu hỏi về công việc của khách hàng là một phần của:
  • 06Các chất tẩy uế vi trùng lao được yêu cầu sử dùng để làm sạch:
  • 07Sự kết hợp của biểu mô nền và mô biểu bì dưới móng là:
  • 08Phần da nhô ra nằm dưới đầu móng của ngón chân có thể được làm mềm bằng cách sử dụng:

Email      Yahoo      Print