Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra II

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trung thực là chính sách hay nhất khi làm việc với … của một khách hàng.
  • 02Mát-xa cọ xát chăm sóc bàn tay liên quan đến một cử động vắt (siết chặt) trên:
  • 03Các khớp trong cổ chân và cổ tay được biết như:
  • 04Thu nhập là:
  • 05Nở móng (onychauxis) là thuật ngữ kỹ thuật cho móng:
  • 06Không có người thay thế khi bạn ra ngoài là một bất lợi của việc làm trong:
  • 07Các vấn đề hay câu hỏi về công việc của bạn nên được thảo luận với:
  • 08Một lợi thế của chất quats như là một tác nhân vệ sinh là … của chúng.

Email      Yahoo      Print