Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra I

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cách thức hợp lý để trộn các nước sơn là:
  • 02Các móng mềm hay yếu ớt nên được giũa bằng:
  • 03Các sản phẩm ít có khả năng gây dị ứng được sử dụng cho … của khách hàng:
  • 04Các chuyển động của cơ thể được điều khiển bởi:
  • 05Móng bọc chất lỏng được dùng để:
  • 06Tắm nắng (tanning) được thực hiện bằng cách phơi da ra … mặt trời.
  • 07Hiểu biết về các dịch vụ được cung cấp tại một thẩm mỹ viện, chẳng hạn như chăm sóc da và tóc, sau đó nói cho khách hàng của bạn về các dịch vụ đó, được gọi là … thẩm mỹ viện.
  • 08Các chất vá dạng lỏng là các chất dán (keo dán) mạnh dùng để gắn:

Email      Yahoo      Print