Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra I

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Miếng da tầng thượng bì dầy, tròn trên cùng nhận được do áp lực hoặc sự cọ xát lên đôi bàn tay hoặc bàn chân được gọi là:
  • 02Tình trạng mà trong đó các đốm trắng xuất hiện trên các móng được gọi là:
  • 03Mức khử nhiễm thấp nhất là:
  • 04Để ngăn ngừa nhiễm chất tẩy uế, các vật chứa chất tẩy uế nên được giữ trong:
  • 05Tên khác của mụn cóc là:
  • 06Keo dán nên được cất giữ trong nhiệt độ phòng khoảng:
  • 07Để tạo ánh cho một thiết kế nghệ thuật móng, hãy sử dụng:
  • 08Một ví dụ về quyền lợi của nhân viên có thể là bất kì mục nào sau đây ngoại trừ:

Email      Yahoo      Print