Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

Bài kiểm tra I

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để gỡ bỏ móng acrylic chúng nên được ngâm trong:
  • 02Với hiểu biết về cấu trúc cơ thế, bạn sẽ thành thạo hơn khi thực hiện:
  • 03Phần lớn các dịch vụ chăm sóc bàn và móng chân được thực hiện bắt đầu với:
  • 04Formalin chứa formandehyde gây ra các tình trạng sau ngoại trừ:
  • 05Hiểu biết về các dịch vụ được cung cấp tại một thẩm mỹ viện, chẳng hạn như chăm sóc da và tóc, sau đó nói cho khách hàng của bạn về các dịch vụ đó, được gọi là … thẩm mỹ viện.
  • 06Hoạt động nào là nguy hiểm quanh các hóa chất móng:
  • 07Hồ sơ dịch vụ khách hàng thường được giữ trên/thành:
  • 08Bã nhờn được tiết ra bởi:

Email      Yahoo      Print