Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

An toàn trong thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nhiều sản phẩm móng thậm chí dễ cháy hơn:
  • 02Để giúp giữ cho khu vực của bạn được thông khí tốt, đổ các thùng rác của bạn:
  • 03Để đậy các đĩa nhỏ mà bạn dùng đựng bột và chất lỏng acrylic, hãy sử dụng:
  • 04Các rối loạn chấn thương lũy tích có thể gây ra bởi tất cả cá tác nhân sau ngoại trừ:
  • 05Để biến sự an toàn thành một quảng bá cho nghệ thuật móng, thêm các họa tiết vẽ tay của bạn lên trên các khung của:
  • 06Lâng lâng, chảy nước mũi và ngứa mũi là triệu chứng của:
  • 07Một bản chỉ dẫn An toàn Vật liệu sẽ nói cho bạn về tiềm năng của một sản phẩm:
  • 08Các chất gây ung thư là những chất có thể gây nên:

Email      Yahoo      Print