Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

An toàn trong thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để biến sự an toàn thành một quảng bá cho nghệ thuật móng, thêm các họa tiết vẽ tay của bạn lên trên các khung của:
  • 02Một bản MSDS phải bao gồm thông tin về tất cả những lĩnh vực sau ngoiạ trừ:
  • 03Các chất gây ung thư là những chất có thể gây nên:
  • 04Các hóa chất trong sản phẩm móng xâm nhập vào cơ thể theo 3 cách này ngoại trừ:
  • 05Sự thông khí thích hợp đòi hỏi các khí và hơi được hút ra:
  • 06Khu vực có kích thước của một trái banh bãi biển nằm ngay trước miệng của bạn là:
  • 07Bạn có thể loại bỏ cá hơi bằng tất cả các phương pháp ngoại trừ:
  • 08Giải pháp tốt nhất đối với việc kiểm soát các hơi và bụi của thẩm mỹ viện là:

Email      Yahoo      Print