Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

An toàn trong thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01OSHA chỉ thị một bản kiểm kê hàng hóa phải được lưu giữ:
  • 02Lâng lâng, chảy nước mũi và ngứa mũi là triệu chứng của:
  • 03Một hệ thống hút khí nên được lưu thông tốt và thay thể khu vực xử lý lượng khí:
  • 04Việc cất giữ các hóa chất nên trong các chỗ mát và xa khỏi:
  • 05Để tránh hấp thụ các hóa chất tại nơi làm việc của mình, bạn và khách hàng không nên:
  • 06Nhiều sản phẩm móng dễ cháy cao. Do đó hút thuốc gần chúng có thể gây:
  • 07Các chất gây ung thư là những chất có thể gây nên:
  • 08Để biến sự an toàn thành một quảng bá cho nghệ thuật móng, thêm các họa tiết vẽ tay của bạn lên trên các khung của:

Email      Yahoo      Print