Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

An toàn trong thẩm mỹ viện

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Một bản MSDS phải bao gồm thông tin về tất cả những lĩnh vực sau ngoiạ trừ:
  • 02Khi khả năng văng bắn hóa chất là có, bạn và khách hàng của mình nên mang:
  • 03Để tránh hấp thụ hóa chất, không bao giờ ăn bất cứ thứ gì trong thẩm mỹ viện mà trước tiên không:
  • 04Các rối loạn chấn thương lũy tích có thể gây ra bởi tất cả cá tác nhân sau ngoại trừ:
  • 05Nhiều sản phẩm móng dễ cháy cao. Do đó hút thuốc gần chúng có thể gây:
  • 06Theo các yêu cầu dán nhãn của OSHA, tất cả các hộp đựng phải:
  • 07Thức ăn và hóa chất trong thẩm mỹ viện nên được cất giữ trong:
  • 08Để hiệu quả, bộ lọc than hoạt tính trong một bàn chăm sóc bàn và móng tay có hút khí phải được thay mỗi:

Email      Yahoo      Print