Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 9 )

Choose the test by :  -  Questions :
 • 01

  Dạng móng lý tưởng là:

 • 02Bệnh truyền nhiễm là:
 • 03

  Bạn nên khuyên khách có móng gợn, móng dòn và da khô:

 • 04

  Kem nên được lấy khỏi lọ chứa bằng:

 • 05Vi khuẩn gây hại còn được xem là:
 • 06

  Trước khi sử dụng, dụng cụ làm móng nên:

 • 07Vi trùng gây bệnh thường được biết là:
 • 08Phần gốc, phần ngọn và phần bụng là:

Email      Yahoo      Print