Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 9 )

Choose the test by :  -  Questions :
 • 01

  Trước khi sử dụng, dụng cụ làm móng nên:

 • 02Mọi khách hàng phải được đối xử một cách công bằng, thành thật, không có sự:
 • 03Salon cần lắp hệ thống thông khí tốt. Điều quan trọng cho thợ và khách bởi vì hóa chất và sản phẩm ở tiệm:
 • 04Khăn giặt sạch sẽ được dùng:
 • 05

  Để tạo ra hơi khí trong tủ khử trùng khô, đặt một thìa formalin vào khay với một thìa:

 • 06Vật dụng bị rớt xuống sàn không nên đem dùng lại, cho đến khi chúng được hoàn toàn:
 • 07Chất chùi nước sơn ở tiệm dùng cho khách mang móng típ hoặc móng bột là:
 • 08Một yếu tố quan trọng góp phần vào việc chiều ý khách là phát triển:

Email      Yahoo      Print