Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 9 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi khăn dơ đem đi giặt, điều kiện giặt khăn ở tiệm nên:
  • 02Trong lúc săn sóc móng tay, việc làm mềm phao tay bằng dầu là cách chữa trị tốt nhất cho:
  • 03Để ngồi với một tư thế thoải mái, giữ hai bàn chân và:
  • 04Để ngồi với tư thế thỏa mái, đặt gót chân:
  • 05Để cho cơ thể được thăng bằng và giữ một tư thế tốt, thợ làm móng lên mang/ mặc:
  • 06Để tránh mỏi lưng trong khi đọc sách, viết hoặc học hành, nên ngồi:
  • 07Phản ảnh bên ngoài nói lên nội tâm của một người là:
  • 08Để giúp cho sự thành công của học viên, cần phát triển:

Email      Yahoo      Print