Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 7 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Làm móng giả, nơi mặt móng giả gắn vào móng thật trước khi thoa keo được gọi là:
  • 02Thân thể của Helen được ổn định và hoạt động bình thường được biết là:
  • 03Tammy làm móng kiểu với mỹ thuật dùng những lá dòn xếp. Kiểu này là:
  • 04Móng bột của Jess kết lại có nghĩa là chúng:
  • 05Gwendolyn là chủ, cô bỏ tiền chi tiêu dụng cụ, vật liệu và đồng phục, tổng số tiền đó là:
  • 06Thợ làm móng sẽ giũa móng tay của Tim:
  • 07Bệnh AIDS (chứng thiếu miễn nhiễm tự tạo) là nguyên nhân:
  • 08Mặt móng tay được cấu tạo bằng protein gọi là:

Email      Yahoo      Print