Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 7 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Jessica bọc móng bằng vải dày đục và cần sơn móng phủ lên. Kiểu bọc vải loại này là:
  • 02Tháo gỡ móng giả cho tay khách bị nấm hoặc bị nhiễm trùng phải mang:
  • 03Trong cách thức chăm sóc đôi chân, chân được nhúng:
  • 04Giũa chà chân được dùng để lấy
  • 05Salon của Katherine và salon của Patrick dùng cùng phương pháp diệt trùng. Phương pháp thông thường diệt trùng ở salon là:
  • 06Giày quá chật có thể gây ra:
  • 07Móng tay có mốc và nấm, thợ sẽ:
  • 08Gwendolyn là thợ nails, sẽ sơn móng theo đường vuốt:

Email      Yahoo      Print