Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 7 )

Choose the test by :  -  Questions :
 • 01Móng tay người lớn mọc trung bình:
 • 02Chất cầm máu có thể được dùng là:
 • 03Để bắt đầu làm móng tay nước, Jim theo đúng thứ tự cách làm sau đây:
  1.    Tạo dáng cho móng
  2.    Sơn bóng móng
  3.    Chùi nước sơn
  4.    Đẩy lùi da, tỉa da
  5.    Nhúng móng vào tô ngâm
  6.    Chà rửa mặt móng
 • 04Salon của Katherine và salon của Patrick dùng cùng phương pháp diệt trùng. Phương pháp thông thường diệt trùng ở salon là:
 • 05Sự lây lan chất dịch nhiễm trùng giữa thợ và khách bị xảy ra qua:
 • 06Người bệnh mắc bênh thông thường nhưng dễ lây sẽ:
 • 07Vết nâu hoặc đen trên móng tay Vern là nguyên nhân do:
 • 08Ulna là xương lớn của cánh tay trước dính liền cổ tay và nằm dọc theo:

Email      Yahoo      Print