Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 6 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tiệm có hệ thống thoáng khí đúng cách là có hệ thống thoát khói và thoát hơi ra:
  • 02Sự khác biệt giữa một chuyên viên về nail và một người biết làm nail là làm điều gì đối với khách:
  • 03Móng khỏe mạnh là kết quả từ:
  • 04Móng tay mọc nhanh hơn:
  • 05Bao móng bằng giấy sẽ hòa tan trong aceton và:
  • 06Để phủ loại móng bao, lúc thêm keo vào móng tay, keo được thoa đến:
  • 07Lúc hoàn tất acrylic là :
  • 08Vi trùng không gây bệnh thuộc loại nhóm vi trùng được biết là:

Email      Yahoo      Print