Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 6 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tên y học của athlete’s foot là:
  • 02Vi trùng sinh sản rất nhanh chỉ trong ½ ngày, một vi trùng có thể tạo ra hơn:
  • 03Để pha chế nước Quats (Quaternary ammonium compounds) 1.000 phần triệu được E.P.A chuẩn nhận, sử dụng dung lượng 15% bạn pha trộn:
  • 04Móng tay mọc quá mức bình thường được biết như là:
  • 05Nếu chất solvent (dung môi) hoặc primer văng ra có thể làm thương tổn nghiêm trọng cho:
  • 06Săn sóc tay, động tác xoay ma sát kết hợp với massage vặn nhẹ ở trên:
  • 07Chất làm trắng móng ở dạng:
  • 08Vi trùng không gây bệnh thuộc loại nhóm vi trùng được biết là:

Email      Yahoo      Print