Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 6 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sách giáo khoa thẩm mỹ khuyên nên dùng cây thép xủi da trên móng tay ẩm:
  • 02Chất màu trắng che móng tay bị đốm thoa:
  • 03Pterygium (da mọc chồm có thể chữa trị nhờ cách làm móng tay dầu ấm và dùng kềm cắt chỗ da mọc cẩn thận vì:
  • 04Phần nào sau đây không phải là phần chính của móng tay:
  • 05Khớp mắc cá chân và cổ tay được biết là:
  • 06Lá kim loại có thể là vang, bạc và:
  • 07Sơn lót thường dùng:
  • 08Chỉ sọc có keo được dùng để tạo đường lằn khi làm:

Email      Yahoo      Print