Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 6 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Phần móng tay thấy được nằm trên nền móng tay là:
  • 02Xương cổ tay được sắp xếp dạng:
  • 03Rễ móng tay bắt đầu từ tế bào tăng trưởng gọi là:
  • 04Xương lóng tay được tìm thấy trong:
  • 05Luật lệ ngành thẩm mỹ của tiểu bang đòi hỏi khăn sạch ở tiệm phải được cất giữ ở:
  • 06Nếu bị chảy máu nhẹ trong lúc làm móng tay tốt nhất là dùng với:
  • 07Trà rửa móng tay đúng cách giúp loại bỏ:
  • 08Tình trạng nào sau đây không nên điều trị bởi thợ làm móng tay:

Email      Yahoo      Print