Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 5 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Vệ sinh là:
  • 02Làm chậm khô móng trong dung dịch chùi nước sơn thợ làm móng sẽ dùng dung môi nào?
  • 03Trong lúc làm móng, thợ sẽ lấy đi da chết cho khách khi:
  • 04Chất diệt trùng vi khuẩn lao (tuberculocidal) được yêu cầu để làm sạch:
  • 05Động tác xoay tròn lòng bàn tay được biết là:
  • 06Dùng màu phun xịt có thể dùng với màu sơn trong nghệ thuật móng tay để tạo ra:
  • 07Giai đoạn kế tiếp sau khi khách ngồi vào bàn làm móng, được rửa tay sạch với xà phòng và nước là:
  • 08Việc rửa tay của thợ làm móng nên:

Email      Yahoo      Print