Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 5 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Vệ sinh là:
  • 02Việc rửa tay của thợ làm móng nên:
  • 03Luật lệ tiểu bang quy định, thợ làm móng dùng dung dich Quats diệt trùng dụng cụ phải có đặc tính gì?
  • 04Những tế bào móng sinh sản liên tục làm móng tay mọc dài ra. Những tế bào móng nằm trong:
  • 05Thợ làm móng dễ dàng lấy da chết nếu:
  • 06Trong khi làm móng, người thợ đã dùng gì làm cho thân móng tay bị trầy?
  • 07Giũa bằng thép thay thế cho giũa bằng giấy có tác dụng gì?
  • 08Tác dụng của việc dùng kem thoa da?

Email      Yahoo      Print