Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 5 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nơi nào có chứa dây thần kinh và mạch máu?
  • 02Việc cắt, giũa, sơn móng chân và xoa bóp chân được gọi là:
  • 03Để vẽ bằng dụng cụ phun sơn (air brush), bạn cần sử dụng:
  • 04Ngoại bì không có chứa:
  • 05Tiến trình nào không thể hoàn thành việc vá móng tay:
  • 06Mỗi cơ sở được cấp giấy phép đòi hỏi việc bảo trì phải có tối thiểu những dụng cụ:
  • 07Nguyên nhân mà sản phẩm làm cho khách hàng và thợ làm móng bị dị ứng là:
  • 08Những câu hỏi về công việc làm của khách là yếu tố để:

Email      Yahoo      Print