Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 4 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nên dùng nền nhà, vật dụng, bàn tủ trong viện thẩm mỹ loại :
  • 02Thợ làm móng phải rửa tay sạch sẽ:
  • 03Cánh tay trên có xương dài nhất và lớn nhất gọi là:
  • 04Dấu hiệu của móng tay khỏe mạnh sẽ lãng mịn và không có:
  • 05Có thể thay dung dịch khử trùng dụng cụ chứa 70% alcohol bằng:
  • 06Thợ làm móng sẽ dùng loại giũa nào để giũa móng cho khách?
  • 07Móng không có chức năng gì sau đây?
  • 08Hóa chất xịt sát trùng dùng cho việc chăm sóc chân có:

Email      Yahoo      Print