Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 4 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cánh tay trên có xương dài nhất và lớn nhất gọi là:
  • 02Xương quay của ngón cái nằm ở đâu?
  • 03Ngoài tên corium, cutis, derma thì nội bì còn có tên gọi là:
  • 04Phần kéo dài đến đầu ngón tay của móng tay được gọi là:
  • 05Bạn sẽ tìm thấy M.S.D.S ở đâu?
  • 06Thợ làm móng sẽ cho thêm chất gì vào dung dịch để ngăn ngừa rỉ sét khi diệt trùng dụng cụ?
  • 07Mỗi thẩm mỹ viện nên có một:
  • 08Thời hạn mà thợ làm móng phải đổi bằng khi giấy phép hành nghề hết hạn là:

Email      Yahoo      Print