Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 4 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thợ làm móng sẽ làm gì nếu thấy khách hàng có bệnh về da?
  • 02Tác dụng của việc đánh bóng móng là:
  • 03Biểu hiện của một làn da bình thường khỏe mạnh là:
  • 04Thợ làm móng phải rửa tay sạch sẽ:
  • 05Chất sừng cứng trên tóc vào móng có mối quan hệ như thế nào với da?
  • 06Tuyến dầu tiết ra:
  • 07Bao bọc cơ thể bằng một lớp da:
  • 08Thợ làm móng sẽ dùng dụng cụ gì khi sử dụng chất làm mềm da?

Email      Yahoo      Print