Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 4 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thời gian thay than lọc khí của bàn làm móng tay là:
  • 02Thời gian đặt móng giả và giữ cho đến lúc khô là bao lâu?
  • 03Vệ sinh cá nhân có liên hệ với việc giữ gìn tốt cho:
  • 04Vệ sinh công cộng là:
  • 05Móng tay nước do tác dụng của bệnh da chồm được gọi là:
  • 06Khi gặp tình trạng nào thì bạn nên gặp bác sĩ chăm sóc chân?
  • 07Việc xoa bóp đúng cách vùng cánh tay và bàn tay sẽ không thể:
  • 08Dây thần kinh bắt nguồn từ trong:

Email      Yahoo      Print