Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Đối với móng nhân tạo điều kiện nào làm cho nấm sinh sản?
  • 02Thời gian mà thẩm mỹ viện và thợ làm móng tay phải đổi lại bằng hành nghề là:
  • 03Chúng ta phải làm gì nếu chất làm móng bột rắn (khô) quá nhanh?  • 04Trước khi đắp móng mà chạm tay vào móng thật sẽ gây ra:
  • 05Tiêu diệt cả vi trùng dùng chất nào?
  • 06Xương xuyên tám nằm về phía:
  • 07Da dày nhất nằm ở đâu trên cơ thể?
  • 08Bộ phận dẫn máu từ tim đi khắp cơ thể được gọi là:
  • 09Tĩnh mạch trụ  có tác dụng cung cấp máu cho:
  • 10Khi chăm sóc chân ta massage từ ngón đến đầu gối ngoại trừ bộ phận:
Email      Yahoo      Print