Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tên gọi khác của ngón tay:
  • 02Phần cuối của móng giả nên nằm hướng nào cho đúng?
  • 03Xương đòn cánh tay là thành phần chính của:  • 04Chúng ta phải làm gì nếu chất làm móng bột rắn (khô) quá nhanh?
  • 05Khi sơn từ nền móng đến đâu, làm cách nào là đúng nhất?
  • 06Móng dầu giúp ngăn ngừa tình trạng nào sau đây?
  • 07Thợ làm nails nên khuyên các khách hàng có móng gợn và dòn hoặc da tay khô:
  • 08Dermatology là tên môn học về da, còn môn học về thần kinh có tên:
  • 09Các dụng cụ dùng trong việc kiểm soát và bảo vệ bao gồm:
  • 10Các lằn ngang không đều ở mặt móng là do tổn thương nhẹ ở móng hoặc do:
Email      Yahoo      Print