Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi móng non chết móng sẽ thế nào?
  • 02Khi làm móng bột hóa chất nên được đắp lên móng như thế nào là tốt nhất?
  • 03Để xòe các ngón tay thì nhờ tác dụng của cơ:
  • 04Đối với móng nhân tạo điều kiện nào làm cho nấm sinh sản?
  • 05Thời gian mà thẩm mỹ viện và thợ làm móng tay phải đổi lại bằng hành nghề là:
  • 06Chúng ta phải làm gì nếu chất làm móng bột rắn (khô) quá nhanh?
  • 07Làm cách nào để tạo được khí diệt trùng (fumigant)?
  • 08Bộ phận dẫn máu từ tim đi khắp cơ thể được gọi là:
  • 09Bệnh mục móng (onychomycosis) còn đươc gọi với tên là:
  • 10Trong cơ thể người cơ quan nào là lớn nhất?
Email      Yahoo      Print