Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Các dụng cụ dùng trong việc kiểm soát và bảo vệ bao gồm:
  • 02Các lằn ngang không đều ở mặt móng là do tổn thương nhẹ ở móng hoặc do:
  • 03Phương pháp giặt khăn nào dưới đây được chấp nhận?  • 04Không được dùng phèn cục hoặc viết chì cầm máu để:
  • 05Trong khi làm móng cho khách, nếu không may cắt vào da khách bạn nên xử lý bằng cách:
  • 06Việc cơ thể người chống cự lại được bệnh tật được gọi là:
  • 07Khi vi khuẩn gây bệnh nhanh chóng cơ thể người đã bị;
  • 08Phải chuẩn bị kĩ móng tay trước khi làm móng bột nếu không móng bột sẽ:
  • 09Bệnh nào dưới đây là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng:
  • 10Cách thức mà nước và bột dùng đắp móng giả nên được sử dụng:
Email      Yahoo      Print