Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thợ làm móng được phép làm:
  • 02Phải chuẩn bị kĩ móng tay trước khi làm móng bột nếu không móng bột sẽ:
  • 03Bệnh nào dưới đây là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng:  • 04Cách thức mà nước và bột dùng đắp móng giả nên được sử dụng:
  • 05Trước khi vá móng giấy vá móng nên được chuẩn bị như thế nào?
  • 06Hình thức nào không phải là sự vệ sinh?
  • 07Sự lây truyền bênh từ người này sang người khác được gọi là:
  • 08Vi trùng di chuyển bằng các cấu trúc nhỏ như sợi tóc được gọi là:
  • 09Loại vi khuẩn amotile là:
  • 10Nơi mà vi khuẩn có thể sinh sản tốt nhất:
Email      Yahoo      Print