Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cây buffer dùng để làm gì khi đắp hoặc sửa chữa cho móng bột?
  • 02Các vật dụng như giũa kim loại, đồ cắt da, hoặ cây xủi thép bị rơi xuống sàn nhà thì chúng chỉ có thể được dùng lại khi:
  • 03Loại vi khuẩn amotile là:  • 04Tác dụng của diệt trùng dụng cụ:
  • 05Vào mùa nào thì móng của trẻ em mọc nhanh nhất?
  • 06Số lượng bộ xương của bàn tay là:
  • 07Việc cơ thể người chống cự lại được bệnh tật được gọi là:
  • 08Phương pháp giặt khăn nào dưới đây được chấp nhận?
  • 09Chúng ta phải làm gì nếu chất làm móng bột rắn (khô) quá nhanh?
  • 10Thuật ngữ chuyên môn nào dùng cho móng tay?
Email      Yahoo      Print