Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bệnh nào dưới đây là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng:
  • 02Hình dạng mặt ngoài của móng:
  • 03Thợ làm nails nên khuyên các khách hàng có móng gợn và dòn hoặc da tay khô:
  • 04Da dày nhất nằm ở đâu trên cơ thể?
  • 05Miễn nhiễm là tình trạng cơ thể:
  • 06Thời gian mà thẩm mỹ viện và thợ làm móng tay phải đổi lại bằng hành nghề là:
  • 07Khi sơn từ nền móng đến đâu, làm cách nào là đúng nhất?
  • 08Thợ làm móng được phép làm:

Email      Yahoo      Print