Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Vi trùng di chuyển bằng các cấu trúc nhỏ như sợi tóc được gọi là:
  • 02Loại vi khuẩn amotile là:
  • 03Nơi mà vi khuẩn có thể sinh sản tốt nhất:
  • 04Khi thêm lớp giấy vá cho móng, bạn nên:
  • 05Khi thao tác với giấy vá móng nước nên được làm một cách nhẹ nhàng với:
  • 06Để chọn hình dáng của móng tay khi làm móng thợ làm móng cần phải chọn sao cho phù hợp với:
  • 07Máu đỏ và bạch cầu nuôi dưỡng móng tay tại:
  • 08Bó cơ ở trước cánh tay giúp duỗi khuỷu tay và nhấc cánh tay trước là:

Email      Yahoo      Print