Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khách hàng có nấm mọc xung quanh móng  thợ làm móng nên:
  • 02Phương pháp giặt khăn nào dưới đây được chấp nhận?  • 03Những bộ phận cần tránh làm tổn thương khi làm fill cho khách :
  • 04Hình dạng mặt ngoài của móng:
  • 05Mỗi cơ sở thẩm mỹ viện cần:
  • 06Khái niệm nhiễm trùng toàn bộ ám chỉ:
  • 07Điều tốt nhất cần làm trươc khi tạo móng bột cho khách là
  • 08Chất làm mềm da thường chứa:
  • 09Nên giũa móng chân như thế nào?
  • 10Thời gian mà thẩm mỹ viện và thợ làm móng tay phải đổi lại bằng hành nghề là:
Email      Yahoo      Print