Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bóng đèn cực tím (U.V) phục vụ cho việc làm cứng móng gel nên làm sạch thường xuyên và thay bóng:
  • 02Thợ làm móng nên tránh điều gì khi làm móng cho khách?
  • 03Dùng cây sủi da trên móng ẩm để:
  • 04Khi pha trộn thì tỉ lệ giữa polymer và Monomer (nước) là:
  • 05Khi chưa dùng đến dụng cụ làm móng nên khử trùng và cất giữ ở:
  • 06Tác dụng  của bàn chải móng và tô ngâm tay dùng để loại bỏ:
  • 07Sẽ dế dàng lấy được da chết nếu:
  • 08Chất chùi nước sơn có những thành phần gì?

Email      Yahoo      Print