Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cách sử dụng cây sủi kim loại nào dưới đâu là sai cách?
  • 02Trong tiệm làm móng miếng da dê dùng để làm gì?
  • 03Thời gian làm móng nhanh hơn bao nhiêu phần trăm khi gỡ móng bột bằng cách làm ấm dung môi như aceton lớn hơn 100 độ F
  • 04Bóng đèn cực tím (U.V) phục vụ cho việc làm cứng móng gel nên làm sạch thường xuyên và thay bóng:
  • 05Khi pha trộn thì tỉ lệ giữa polymer và Monomer (nước) là:
  • 06Nước sơn có thành phần chính là gì?
  • 07Sử dụng dụng cụ nào nếu dùng bột se da để cầm máu da cho khách:
  • 08Móng bị xưng xung quanh là biểu hiện của:

Email      Yahoo      Print