Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Chất chùi nước sơn có những thành phần gì?
  • 02Sự nghỉ ngơi và thư giãn rất cần thiết vì nó giúp bạn ngăn ngừa:
  • 03Cố gắng quá sức không được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ làm cho cơ thể kiệt quệ vì:
  • 04Được sử dụng chất nào khi da có một vết cắt nhỏ?
  • 05Để đánh giá sự thành công của thựo làm móng người ta không xét đến tiêu chuẩn nào?
  • 06Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa cá ngón chân là của bệnh:
  • 07Nếu muốn làm mềm phao tay chúng ta nên cho vào tô nước ngâm tay vài giọt dung dịch:
  • 08Chữa trị móng có da xước bằng cách làm mềm phao tay với:

Email      Yahoo      Print