Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bước kế tiếp sẽ sau khi đã đắp tip lên móng thật là:
  • 02Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :
  • 03Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?  • 04Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 05Dùng dụng cụ gì khi đắp móng gel:
  • 06Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:
  • 07Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 08Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 09Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
  • 10Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
Email      Yahoo      Print