Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi làm dịch vụ về chân, thời gian ngâm chân cho khách trong dung dịch sát trùng là bao lâu?
  • 02Lợi ích của móng acrylic?
  • 03Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?
  • 04Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 05Nguyên nhân phải làm fill cho móng bột là vì:
  • 06Hình dạng của móng được tự nhiên hơn phải phù hợp với:
  • 07Để bảo vệ sức khỏe của khách hàng tốt nhất thợ làm móng có thể dùng:
  • 08Bạn có thể đẩy lùi da bằng dụng cụ nào?

Email      Yahoo      Print