Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Những chất sau chất nào là chất diệt khuẩn?
  • 02Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 03Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:  • 04Làm móng tay cho nam giới, giai đoạn cuối cùng được gọi là gì?
  • 05Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 06Tác dụng của việc xoa bóp tay kết hợp với chăm sóc móng tay sẽ giữ cho da và tay:
  • 07Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :
  • 08Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
  • 09Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?
  • 10Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
Email      Yahoo      Print