Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nếu khách hàng không muốn mang móng bột làm thế nào để lấy móng bột ra ?
  • 02Được phép làm gì khi người có bằng hành nghề móng tay:
  • 03Dung dịch acrylic mà không được đậy nắp sẽ làm cho:
  • 04Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 05Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?
  • 06Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 07Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 08Chất xúc tác có tác dụng gì?

Email      Yahoo      Print