Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tại sao nên tạo dáng cho móng trước khi ngâm tay?
  • 02Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 03Với hai lọ chứa đựng hai hóa chất khác nhau nhưng có cùng một màu bạn nên làm gì?  • 04Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 05Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
  • 06Triệu chứng của bệnh Leuconychia (móng hột gạo) là:
  • 07Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:
  • 08Tăng nhanh thời gian cho việc gỡ bỏ móng nhân tạo thêm bao nhiêu phần trăm nếu làm ấm dung dịch lên 105 độ?
  • 09Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:
  • 10Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
Email      Yahoo      Print