Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi khách hàng bị thương trong quá trình làm móng, ta sẽ dùng dung dich peroxide 3% cho việc gì?
  • 02Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
  • 03Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:  • 04Để bảo vệ sức khỏe của khách hàng tốt nhất thợ làm móng có thể dùng:
  • 05Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
  • 06Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
  • 07Lợi ích của bao móng giấy (mending tissue)?
  • 08Để lấy lớp da chai ở chân bạn phải dùng dụng cụ gì?
  • 09Khi làm móng giả cho khách bạn nên làm gì trước?
  • 10Bạn làm móng chân cho khách mà thấy chân người đó nổi đầy mụn nược bạn sẽ:
Email      Yahoo      Print