Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bạn cảm thấy thế nào khi bị chất primer dính lên da?
  • 02Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 03Bạn dùng chất gì để che giấu những vết dơ khi làm móng tay cho phái nam?  • 04Tác dụng của primer
  • 05Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
  • 06Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?
  • 07Khách hàng bị nấm ở tay, bạn nên làm gì?
  • 08Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 09Để lấy lớp da chai ở chân bạn phải dùng dụng cụ gì?
  • 10Chất nitrocellulose cso trong sản phẩm nào?
Email      Yahoo      Print