Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
  • 02Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
  • 03Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:  • 04Khi bạn sửa móng acrylic hoặc dùng bằng những hóa chất như primer, acetone điều quan trọng bạn phải làm cho khách là:
  • 05Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 06Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 07Khi tháo móng acrylic, bạn nên:
  • 08Với hai lọ chứa đựng hai hóa chất khác nhau nhưng có cùng một màu bạn nên làm gì?
  • 09Khi được thoa lên móng, Primer có màu gì lúc khô?
  • 10Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
Email      Yahoo      Print