Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:
  • 02Trong trường hợp nào không nên bao móng bằng vải lanh (linen) cho khách:
  • 03Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
  • 04Những chất sau chất nào là chất diệt khuẩn?
  • 05Nếu khách hàng không muốn mang móng bột làm thế nào để lấy móng bột ra ?
  • 06Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?
  • 07Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 08bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?

Email      Yahoo      Print