Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tác dụng của primer
  • 02Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 03Móng acrylic dễ tróc, vì sao?
  • 04Nên dán gì ở mỗi cơ sở ngành thẩm mỹ
  • 05Khi được thoa lên móng, Primer có màu gì lúc khô?
  • 06Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 07Khi khách hàng bị thương trong quá trình làm móng, ta sẽ dùng dung dich peroxide 3% cho việc gì?
  • 08Ngoài tuyến mồ hôi, tóc, tuyến dầu thì cấu trúc nào sau đay phụ thuộc vào da

Email      Yahoo      Print