Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:
  • 02Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
  • 03Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?  • 04Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 05Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 06Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 07Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
  • 08Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 09Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 10Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
Email      Yahoo      Print