Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 02Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 03Để tránh việc khách hàng có phản ứng với một sản phẩm và bạn không bị liên đới trách nhiệm thì bạn phải :  • 04Muốn lau sạch bàn làm móng tay bạn dùng chất gì để làm sạch nó?
  • 05Hai chất lanolin và emollient có ở trong:
  • 06Chất nitrocellulose cso trong sản phẩm nào?
  • 07Tại sao nên tạo dáng cho móng trước khi ngâm tay?
  • 08Vứt bỏ giũa giấy sau khi sử dụng vì:
  • 09Móng acrylic dễ tróc, vì sao?
  • 10Khi làm dịch vụ về chân, thời gian ngâm chân cho khách trong dung dịch sát trùng là bao lâu?
Email      Yahoo      Print