Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Lợi ích của bao móng giấy (mending tissue)?
  • 02Kết hợp buffer với chất gì để lấy đi lớp da chai trong lúc chăm sóc chân:
  • 03Khi bạn sửa móng acrylic hoặc dùng bằng những hóa chất như primer, acetone điều quan trọng bạn phải làm cho khách là:  • 04Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?
  • 05Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 06bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
  • 07Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
  • 08Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 09Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
  • 10Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:
Email      Yahoo      Print