Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Móng acrylic dễ tróc, vì sao?
  • 02Khi tháo móng giả bạn dùng chất gì?
  • 03Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?
  • 04Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 05Nguyên nhân phải làm fill cho móng bột là vì:
  • 06Dùng dụng cụ gì khi đắp móng gel:
  • 07Hình dạng của móng được tự nhiên hơn phải phù hợp với:
  • 08Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:

Email      Yahoo      Print