Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 02Nguyên nhân phải làm fill cho móng bột là vì:
  • 03Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 04Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 05Bước kế tiếp sẽ sau khi đã đắp tip lên móng thật là:
  • 06Khi tháo móng giả bạn dùng chất gì?
  • 07Nên dán gì ở mỗi cơ sở ngành thẩm mỹ
  • 08Nếu khách hàng không muốn mang móng bột làm thế nào để lấy móng bột ra ?

Email      Yahoo      Print