Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Hình dạng của móng được tự nhiên hơn phải phù hợp với:
  • 02Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
  • 03Chất nitrocellulose cso trong sản phẩm nào?  • 04Trong chất tẩy móng thành phần chính là:
  • 05Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 06Móng acrylic dễ tróc, vì sao?
  • 07Khi làm móng giả cho khách bạn nên làm gì trước?
  • 08Bệnh da chân thể thao có dấu hiệu nhận biết là:
  • 09Bạn vô tình cắt phải da khách làm chay máu khi cắt da dư quanh móng, bạn sẽ dùng chất gì để cầm máu?
  • 10bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
Email      Yahoo      Print