Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để tránh việc khách hàng có phản ứng với một sản phẩm và bạn không bị liên đới trách nhiệm thì bạn phải :
  • 02Nếu móng acrylic ngâm quá lâu trong nước thì điều gì sẽ xảy ra?
  • 03Muốn lau sạch bàn làm móng tay bạn dùng chất gì để làm sạch nó?
  • 04Để lấy lớp da chai ở chân bạn phải dùng dụng cụ gì?
  • 05Hai chất lanolin và emollient có ở trong:
  • 06Chất nitrocellulose cso trong sản phẩm nào?
  • 07Tại sao nên tạo dáng cho móng trước khi ngâm tay?
  • 08Lợi ích của bao móng giấy (mending tissue)?

Email      Yahoo      Print