Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bạn có thể đẩy lùi da bằng dụng cụ nào?
  • 02Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
  • 03Đức tính nào của người thầm mỹ sẽ làm cho khách kính trọng và trung thành:  • 04Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
  • 05O.S.H.A được viết tắt của:
  • 06Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 07Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:
  • 08Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 09bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
  • 10Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?


Email      Yahoo      Print