Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bệnh da chân thể thao có dấu hiệu nhận biết là:
  • 02Móng tét và móng giòn được gọi bằng danh từ chuyên môn nào?
  • 03Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?
  • 04Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:
  • 05Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 06Vứt bỏ giũa giấy sau khi sử dụng vì:
  • 07Khách hàng bị nấm ở tay, bạn nên làm gì?
  • 08Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:

Email      Yahoo      Print