Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Muốn lau sạch bàn làm móng tay bạn dùng chất gì để làm sạch nó?
  • 02Kết hợp buffer với chất gì để lấy đi lớp da chai trong lúc chăm sóc chân:
  • 03Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?  • 04Lợi ích của móng acrylic?
  • 05Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 06Nguyên nhân phải làm fill cho móng bột là vì:
  • 07Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
  • 08Cách xử lý, nếu móng tip bị bọt không khí lọt vào giữa:
  • 09Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 10Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:


Email      Yahoo      Print