Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 02Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 03Dung dịch acrylic mà không được đậy nắp sẽ làm cho:



  • 04Khi đắp móng acrylic, tiến trình kết thúc được gọi là gì?
  • 05Hai chất lanolin và emollient có ở trong:
  • 06Hình dạng của móng được tự nhiên hơn phải phù hợp với:
  • 07Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 08Điều nào dưới đây không là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ:
  • 09Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
  • 10bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
Email      Yahoo      Print