Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:
  • 02Trong chất tẩy móng thành phần chính là:
  • 03Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?  • 04Làm móng tay cho nam giới, giai đoạn cuối cùng được gọi là gì?
  • 05Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
  • 06Ngoài tuyến mồ hôi, tóc, tuyến dầu thì cấu trúc nào sau đay phụ thuộc vào da
  • 07Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
  • 08Điều nào dưới đây không là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ:
  • 09O.S.H.A được viết tắt của:
  • 10Khi khách hàng bị thương trong quá trình làm móng, ta sẽ dùng dung dich peroxide 3% cho việc gì?
Email      Yahoo      Print