Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Điều nào dưới đây không là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ:
  • 02Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 03Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:  • 04Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 05Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 06Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 07Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 08Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 09Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 10Tác dụng của primer
Email      Yahoo      Print