Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi tháo móng giả bạn dùng chất gì?
  • 02Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
  • 03Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?  • 04Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 05Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:
  • 06Dùng dụng cụ gì khi đắp móng gel:
  • 07Những đòi hỏi đầu tiên cảu ngành thẩm mỹ khi bạn mở tiệm là:
  • 08Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 09Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 10O.S.H.A được viết tắt của:


Email      Yahoo      Print