Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 02Triệu chứng của bệnh Leuconychia (móng hột gạo) là:
  • 03Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 04Phản ứng của khách hàng lần đầu tiên làm móng giả :
  • 05Không nên dùng dụng cụ nào nếu khách có da chai?
  • 06Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:
  • 07Để tránh việc khách hàng có phản ứng với một sản phẩm và bạn không bị liên đới trách nhiệm thì bạn phải :
  • 08Tăng nhanh thời gian cho việc gỡ bỏ móng nhân tạo thêm bao nhiêu phần trăm nếu làm ấm dung dịch lên 105 độ?

Email      Yahoo      Print