Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
  • 02Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 03Khi bạn sửa móng acrylic hoặc dùng bằng những hóa chất như primer, acetone điều quan trọng bạn phải làm cho khách là:  • 04Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 05Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 06Khi tháo móng acrylic, bạn nên:
  • 07Với hai lọ chứa đựng hai hóa chất khác nhau nhưng có cùng một màu bạn nên làm gì?
  • 08Khi được thoa lên móng, Primer có màu gì lúc khô?
  • 09Bạn sẽ thấy gì khi móng tip không được gắn đúng cách?
  • 10Bạn làm móng chân cho khách mà thấy chân người đó nổi đầy mụn nược bạn sẽ:
Email      Yahoo      Print