Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Móng tét và móng giòn được gọi bằng danh từ chuyên môn nào?
  • 02Người không có trách nhiệm trong việc khử trùng dụng cụ là:
  • 03Không nên phục vụ khách trong tình trạng:
  • 04Nếu khách hàng không muốn mang móng bột làm thế nào để lấy móng bột ra ?
  • 05Được phép làm gì khi người có bằng hành nghề móng tay:
  • 06Dung dịch acrylic mà không được đậy nắp sẽ làm cho:
  • 07Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 08Những đòi hỏi đầu tiên cảu ngành thẩm mỹ khi bạn mở tiệm là:
  • 09Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?
  • 10Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
Email      Yahoo      Print