Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong trường hợp nào không nên bao móng bằng vải lanh (linen) cho khách:
  • 02Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 03Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?  • 04Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :
  • 05Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 06Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
  • 07Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 08Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 09Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 10Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
Email      Yahoo      Print