Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
  • 02Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 03Khi bạn sửa móng acrylic hoặc dùng bằng những hóa chất như primer, acetone điều quan trọng bạn phải làm cho khách là:  • 04Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 05Khi tháo móng acrylic, bạn nên:
  • 06Khi được thoa lên móng, Primer có màu gì lúc khô?
  • 07Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
  • 08Khi đắp móng acrylic, tiến trình kết thúc được gọi là gì?
  • 09Bạn dùng chất gì để che giấu những vết dơ khi làm móng tay cho phái nam?
  • 10Bạn làm móng chân cho khách mà thấy chân người đó nổi đầy mụn nược bạn sẽ:
Email      Yahoo      Print