Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tăng nhanh thời gian cho việc gỡ bỏ móng nhân tạo thêm bao nhiêu phần trăm nếu làm ấm dung dịch lên 105 độ?
  • 02Bạn phải làm gì trước khi cắt da:
  • 03Khi làm móng giả cho khách bạn nên làm gì trước?  • 04Người không có trách nhiệm trong việc khử trùng dụng cụ là:
  • 05Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?
  • 06Khách hàng bị nấm ở tay, bạn nên làm gì?
  • 07Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 08Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
  • 09Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 10Bệnh da chân thể thao có dấu hiệu nhận biết là:
Email      Yahoo      Print