Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi đắp móng acrylic, tiến trình kết thúc được gọi là gì?
  • 02Nếu móng acrylic ngâm quá lâu trong nước thì điều gì sẽ xảy ra?
  • 03Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :  • 04Cách xử lý, nếu móng tip bị bọt không khí lọt vào giữa:
  • 05Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 06Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
  • 07Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 08Tác dụng của primer
  • 09Trong chất tẩy móng thành phần chính là:
  • 10Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
Email      Yahoo      Print