Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 02Muốn lau sạch bàn làm móng tay bạn dùng chất gì để làm sạch nó?
  • 03Phản ứng của khách hàng lần đầu tiên làm móng giả :
  • 04Dung dịch acrylic mà không được đậy nắp sẽ làm cho:
  • 05Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
  • 06Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
  • 07Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 08Kết hợp buffer với chất gì để lấy đi lớp da chai trong lúc chăm sóc chân:

Email      Yahoo      Print