Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bệnh da chân thể thao có dấu hiệu nhận biết là:
  • 02Tác dụng của việc xoa bóp tay kết hợp với chăm sóc móng tay sẽ giữ cho da và tay:
  • 03Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
  • 04Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 05Nên dán gì ở mỗi cơ sở ngành thẩm mỹ
  • 06Bạn làm móng chân cho khách mà thấy chân người đó nổi đầy mụn nược bạn sẽ:
  • 07Bước kế tiếp sẽ sau khi đã đắp tip lên móng thật là:
  • 08Ngoài tuyến mồ hôi, tóc, tuyến dầu thì cấu trúc nào sau đay phụ thuộc vào da

Email      Yahoo      Print