Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
  • 02Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?
  • 03Những đòi hỏi đầu tiên cảu ngành thẩm mỹ khi bạn mở tiệm là:
  • 04Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 05Bạn sẽ thấy gì khi móng tip không được gắn đúng cách?
  • 06Vứt bỏ giũa giấy sau khi sử dụng vì:
  • 07Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 08Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:

Email      Yahoo      Print