Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bạn phải làm gì trước khi cắt da:
  • 02Bạn vô tình cắt phải da khách làm chay máu khi cắt da dư quanh móng, bạn sẽ dùng chất gì để cầm máu?
  • 03Bệnh da chân thể thao có dấu hiệu nhận biết là:  • 04Bạn có thể đẩy lùi da bằng dụng cụ nào?
  • 05Làm móng tay cho nam giới, giai đoạn cuối cùng được gọi là gì?
  • 06Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 07Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 08Nếu móng acrylic ngâm quá lâu trong nước thì điều gì sẽ xảy ra?
  • 09Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?
  • 10Giấy vá móng dùng để làm gì?
Email      Yahoo      Print