Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Để lấy lớp da chai ở chân bạn phải dùng dụng cụ gì?
  • 02Hai chất lanolin và emollient có ở trong:
  • 03Chất nitrocellulose cso trong sản phẩm nào?  • 04Lợi ích của bao móng giấy (mending tissue)?
  • 05Kết hợp buffer với chất gì để lấy đi lớp da chai trong lúc chăm sóc chân:
  • 06Vứt bỏ giũa giấy sau khi sử dụng vì:
  • 07Móng acrylic dễ tróc, vì sao?
  • 08Khi làm dịch vụ về chân, thời gian ngâm chân cho khách trong dung dịch sát trùng là bao lâu?
  • 09Lợi ích của móng acrylic?
  • 10Khi tháo móng giả bạn dùng chất gì?


Email      Yahoo      Print