Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Lợi ích của móng acrylic?
  • 02Khi tháo móng giả bạn dùng chất gì?
  • 03Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?  • 04Bạn phải làm gì trước khi cắt da:
  • 05Nguyên nhân phải làm fill cho móng bột là vì:
  • 06Dùng dụng cụ gì khi đắp móng gel:
  • 07Trong chất tẩy móng thành phần chính là:
  • 08Để bảo vệ sức khỏe của khách hàng tốt nhất thợ làm móng có thể dùng:
  • 09Bạn có thể đẩy lùi da bằng dụng cụ nào?
  • 10Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
Email      Yahoo      Print