Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 02Chất xúc tác có tác dụng gì?
  • 03Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?  • 04Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?
  • 05Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :
  • 06Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 07Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 08Khi làm dịch vụ về chân, thời gian ngâm chân cho khách trong dung dịch sát trùng là bao lâu?
  • 09Tăng nhanh thời gian cho việc gỡ bỏ móng nhân tạo thêm bao nhiêu phần trăm nếu làm ấm dung dịch lên 105 độ?
  • 10Những chất sau chất nào là chất diệt khuẩn?
Email      Yahoo      Print