Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tác dụng của primer
  • 02Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
  • 03Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?  • 04Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 05Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 06Khi bạn sửa móng acrylic hoặc dùng bằng những hóa chất như primer, acetone điều quan trọng bạn phải làm cho khách là:
  • 07Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 08Bệnh da chân thể thao có dấu hiệu nhận biết là:
  • 09Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
  • 10Khi đắp móng acrylic, tiến trình kết thúc được gọi là gì?
Email      Yahoo      Print