Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tác dụng của việc xoa bóp tay kết hợp với chăm sóc móng tay sẽ giữ cho da và tay:
  • 02Khi đắp móng acrylic, tiến trình kết thúc được gọi là gì?
  • 03Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?  • 04Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 05Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
  • 06Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :
  • 07Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
  • 08Những đòi hỏi đầu tiên cảu ngành thẩm mỹ khi bạn mở tiệm là:
  • 09Bạn sẽ thấy gì khi móng tip không được gắn đúng cách?
  • 10Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
Email      Yahoo      Print