Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 02Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 03Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?  • 04Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 05Khi tháo móng acrylic, bạn nên:
  • 06Cấu trúc hóa chất của bột acrylic:
  • 07Bạn cảm thấy thế nào khi bị chất primer dính lên da?
  • 08Bạn dùng chất gì để che giấu những vết dơ khi làm móng tay cho phái nam?
  • 09Những chất sau chất nào là chất diệt khuẩn?
  • 10Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
Email      Yahoo      Print