Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 02Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 03Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 04Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 05Bạn sẽ thấy gì khi móng tip không được gắn đúng cách?
  • 06Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 07Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 08Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:

Email      Yahoo      Print