Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Nếu móng acrylic ngâm quá lâu trong nước thì điều gì sẽ xảy ra?
  • 02Tại sao nên tạo dáng cho móng trước khi ngâm tay?
  • 03Lợi ích của bao móng giấy (mending tissue)?  • 04Vứt bỏ giũa giấy sau khi sử dụng vì:
  • 05Khi làm dịch vụ về chân, thời gian ngâm chân cho khách trong dung dịch sát trùng là bao lâu?
  • 06Hình dạng của móng được tự nhiên hơn phải phù hợp với:
  • 07Khách hàng bị nấm ở tay, bạn nên làm gì?
  • 08Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 09Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 10Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
Email      Yahoo      Print