Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

Nails test, Nails 900 Exams Manicurist Examination Videos

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 02bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
  • 03Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:  • 04Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
  • 05Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
  • 06Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 07Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 08Khi bạn sửa móng acrylic hoặc dùng bằng những hóa chất như primer, acetone điều quan trọng bạn phải làm cho khách là:
  • 09Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 10Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
Email      Yahoo      Print