Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 02Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 03Bạn sẽ thấy gì khi móng tip không được gắn đúng cách?  • 04Bạn làm móng chân cho khách mà thấy chân người đó nổi đầy mụn nược bạn sẽ:
  • 05Người không có trách nhiệm trong việc khử trùng dụng cụ là:
  • 06Không nên phục vụ khách trong tình trạng:
  • 07Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 08Trên đầu móng tip (móng giả) c ó những đốm trắng, gọi là gì?
  • 09Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 10Khi đang đặt tip (móng giả), keo chảy tràn lên da khách bạn sẽ làm gì?
Email      Yahoo      Print